ZNAJDŹ SWOJE NOWE MIESZKANIE

 

 

 

 

 

 

Pokaż tylko dostępne

 

NUMER MIESZKANIA PIĘTRO POWIERZCHNIA MIESZKANIA LICZBA POKOI POWIERZCHNIA BALKONU / TARASU PLAN STATUS
U1 0 128 1     dostępne
U2 0 45.13 1     dostępne
U3 0 49.04 1     rezerwacja
U4 0 108.84 1     dostępne
U5 0 112.41 1     dostępne
U6 0 110.37 1     dostępne
1 0 43.83 2 18 plan sprzedane
2 0 47.72 2 32 plan sprzedane
3 0 50.87 2 16 plan dostępne
5 1 30.34 1 6,5 plan sprzedane
6 1 58.76 3 15,9 plan sprzedane
7 1 32.29 1 5,2 plan sprzedane
8 1 32.53 1 5,2 plan sprzedane
9 1 56.62 3 11,3 plan sprzedane
10 1 48.33 2 7,7 plan sprzedane
11 1 66.76 3 8,6 plan sprzedane
12 1 42.83 2 5,4 plan sprzedane
13 1 32.11 1 5,4 plan sprzedane
14 1 32.08 1 5,9 plan sprzedane
15 1 40.4 2 13,2 plan sprzedane
16 1 46.84 2 15,1 plan sprzedane
17 1 47.11 2 8,4 plan sprzedane
18 1 46.96 2 8,4 plan sprzedane
19 1 46.85 2 7,7 plan sprzedane
20 2 30.34 1 6,5 plan sprzedane
21 2 58.76 3 15,9 plan sprzedane
22 2 32.29 1 5,2 plan sprzedane
23 2 32.53 1 5,2 plan sprzedane
24 2 56.62 3 11,3 plan sprzedane
25 2 48.33 2 7,7 plan sprzedane
26 2 66.76 3 8,6 plan dostępne
27 2 42.83 2 5,4 plan sprzedane
28 2 32.11 1 5,4 plan sprzedane
29 2 32.08 1 5,9 plan sprzedane
30A 2 40.40 2 13,2 plan sprzedane
30B 2 46,84 2 15,1 plan rezerwacja
31 2 47.11 2 8,4 plan sprzedane
32 2 46.96 2 8,4 plan sprzedane
33 2 46.85 2 7,7 plan sprzedane
34 3 30.34 1 6,5 plan sprzedane
35 3 58.76 3 15,9 plan sprzedane
36 3 65.24 3 10,4 plan dostępne
37 3 56.62 3 11,3 plan sprzedane
38 3 48.33 2 7,7 plan sprzedane
39 3 66.76 3 8,6 plan sprzedane
40 3 42.83 2 5,4 plan sprzedane
41 3 32.11 1 5,4 plan sprzedane
42 3 32.08 1 5,9 plan sprzedane
43A 3 40,40 2 13,2 plan rezerwacja
43B 3 46,84 2 15,1 plan sprzedane
44 3 47.11 2 8,4 plan sprzedane
45 3 46.96 2 8,4 plan sprzedane
46 3 46.85 2 7,7 plan rezerwacja
47 4 30.34 1 6,5 plan sprzedane
48 4 58.76 3 15,9 plan sprzedane
49 4 65.24 3 10,4 plan sprzedane
50 4 56.62 3 11,3 plan sprzedane
51 4 48.33 2 7,7 plan sprzedane
52 4 66.76 3 8,6 plan dostępne
53 4 42.83 2 5,4 plan sprzedane
54 4 32.11 1 5,4 plan sprzedane
55 4 32.08 1 5,9 plan sprzedane
56A 4 40.40 2 13,2 plan sprzedane
56B 4 46,84 2 15,1 plan sprzedane
57 4 47.11 2 8,4 plan sprzedane
58 4 46.96 2 8,4 plan sprzedane
59 4 46.85 2 7,7 plan sprzedane
60 5 30.34 1 6,5 plan sprzedane
61 5 58.76 3 15,9 plan sprzedane
62 5 65.24 3 10,4 plan sprzedane
63 5 56.62 3 11,3 plan sprzedane
64 5 48.33 2 7,7 plan sprzedane
65 5 66.76 3 8,6 plan dostępne
66 5 42.83 2 5,4 plan sprzedane
67 5 32.11 1 5,4 plan sprzedane
68 5 32.08 1 5,9 plan sprzedane
69A 5 40.40 2 13,2 plan sprzedane
69B 5 46,84 2 15,1 plan rezerwacja
70 5 47.11 2 8,4 plan sprzedane
71 5 46.96 2 8,4 plan sprzedane
72 5 46.85 2 7,7 plan sprzedane
73 6 30.34 1 6,5 plan sprzedane
74 6 58.76 3 15,9 plan sprzedane
75 6 65.24 3 10,4 plan dostępne
76 6 56.62 3 11,3 plan sprzedane
77 6 48.33 2 7,7 plan rezerwacja
78 6 66.76 3 8,6 plan dostępne
79 6 42.83 2 5,4 plan sprzedane
80 6 32.11 1 5,4 plan sprzedane
81 6 32.08 1 5,9 plan sprzedane
82A 6 40.40 2 13,2 plan rezerwacja
82B 6 46,84 2 15,1 plan rezerwacja
83 6 47.11 2 8,4 plan sprzedane
84 6 46.96 2 8,4 plan rezerwacja
85 6 46.85 2 7,7 plan sprzedane
86 7 97.08 4 95,3 plan sprzedane
87 7 98.29 4 138,4 plan sprzedane